Общи условия за пътуване в страната

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ НА „М-БУС” ООД

Административни сведения

Наименование на дружеството          М-БУС ООД

Адрес на управление                          гр.Бургас ул.Булаир 1

Седалище                                            гр.Бургас ул.Иван Вазов 2

ЕИК                                                       BG102638045

Общите условия за ползване на онлайн система за продажба на автобусни билети на сайта mbus-bg.com уреждат единствено взаимоотношенията между ползвателите на системата за закупуване на билети online (по-долу наричани накратко ПОТРЕБИТЕЛ) и „М-БУС” ООД , като собственик на системата „М-БУС” ООД; гр. Бургас (по-долу на кратко наричан само ДОСТАВЧИК). “ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което използва услугите предоставени от системата. Настоящите общи условия дават информация за начина на употреба на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за времето на ползване на системата за закупуване на билети, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на закупуване на автобусен билет – до момента на неговото получаване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите за продажба на билети на mbus-bg.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите за продажба на билети на mbus-bg.com
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на “M-БУС” ООД в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп, чрез mbus-bg.com до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.  
“M-БУС” ООД не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които mbus-bg.com осигурява връзка. 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


Съдържанието на адрес mbus-bg.com (видео, изображения,  лога, марки, софтуер, текстове, и т.н.) е собственост на „М-БУС” ООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „М-БУС” ООД
„М-БУС” ООД посредством mbus-bg.com има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  cookies” – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като това служи за идентифициране на ползващият системата. 
„М-БУС” ООД  не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции за ползване на системата. 
„М-БУС” ООД не е длъжен да уведомява за бъдещи промени на технологията, дизайна и функционалностите на сайта.

„М-БУС” ООД  има пълното право при необходимост да ограничава достъпа на част или всички услуги на сайта, на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ, при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др. Лични данни на потребителите се събират чрез тази интернет страница и обработват от „М-БУС” ООД и неговите партньори единствено за нуждите на предоставянето на онлайн резервация на автобусни билети, при строго спазване на изискванията на законодателството в България. 
„М-БУС” ООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта mbus-bg.com. Отговорност за тях носят единствено рекламодателите. 
„М-БУС” ООД не гарантира, че потокът информация от и към електронната информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети страни. 

РЕКЛАМАЦИЯ

е валидна само в писмена форма отправена в срок от един месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажната разписка. Всеки пътник, снабден с билет е застрахован по време на пътуването за риска „злополука”.

ПОКУПКА НА АВТОБУСЕН БИЛЕТ

Към момента можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от автоматизираната система за продажба на автобусни билети само по начин и чрез предвидените за това форми в mbus-bg.com, използвайки следните стъпки: 

  • изберете  дата на тръгване
  • изберете датата на връщане при покупка на двупосочен билет;
  • изберете начална и крайна точка на пътуване ( тръгване от …. и  тръгване до );
  • Изберете вид на билета ( еднопосочен или двупосочен);
  • натиснете виж разписанието и изберете курс на пътуване;
  • Попълнете данни за пътуване – име, фамилия , електронен адрес и др.
  • Желателно е преди попълване на информацията да се запознаете условията за продажба , сроковете за анулация и презаверка;
  • Натиснете бутон „купи”

Операцията е успешна, ако получите електронен билет на пощата си.

Отказ от пътуване може да направите на телефон в М-БУС , на каса на М-БУС или чрез формата за отказ на сайта , при спазване на условията за анулация. Презаверка на билет може да се направи съгласно настоящите условия – на телефон в М-БУС , на каса на М-БУС или чрез формата за отказ на сайта , при спазване на настоящите условия.

При отказ от пътуване , връщането на заплатената сума по картата на клиента , от която е извършено плащането.

Валидация на електронен билет

Клиентът е длъжен при качване автобуса да предостави на персонал(шофьор, кондуктор, стюард) разпечатка (или екранна визуализация на таблет, смартфон) на електронния билет (ваучер) и документа си за самоличност, като имената в документа и в електронния билет трябва да съвпадат.

Фактическото получаване на билета се осъществява на касите на „М-БУС” ООД на територията на страната, не по-късно от 30 /тридесет/ минути преди указания час за тръгване. При фактическо получаване на билета, потребителя /пътника/ указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail . В случай, че при покупка на билета, потребителя / пътника/ е използвал намаление, при фактическото получаване на билета трябва да предостави документ, който е основание за ползване на намалението. В случай, когато потребителя / пътника не представи надлежен документ или се установи нарушение в подадената от него информация, потребителя / пътника/ се задължава да доплати сумата за билета или да се откаже от правото си да извърши своето пътуване, като парите за билета няма да му бъдат възстановени. Посочването на непълни или неверни данни в указаните форми може да направи покупката на автобусен билет невалидна. В тези случаи „М-БУС” ООД не носи отговорност за осъществяванeто на покупката на автобусен билет и изпълнение на превоза.

ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

1.ПОТРЕБИТЕЛИ, закупили автобусни билети чрез mbus-bg.com за редовните автобусни линии на

 „М-БУС” ООД и получили потвърждение за извършените от тях плащания съобразно общите правила на сайта на указания от него E-mail имат право : 
1.1.Да променят датата и часа пътуване: 
1.2.Промяната на дата и/или часа на пътуването, може да бъде извършена от лицата закупили билети за редовните автобусни линии „М-БУС” ООД само на билетните каси на дружествата на територията на страната, не по – късно от 30 минути преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета.
1.3. За извършване на промяна в дата и/или часа на пътуването, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и/или да представи издадения от Дружеството – превозвач автобусен билет /касова бележка/ . 

1.4. Презаверка може да се извърши само веднъж.
1.5. За закъснение по обективни причини превозвачът не носи отговорност.
1.6. При неосъществяване на пътуването по вина на „М-БУС” ООД, същата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.
1.7. При неявяване на потребителя / пътника или пристигането му след часа на тръгване на автобуса, превозвачът не възстановява суми и не презаверява билети.

2.ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

2.1.Лицата закупили билети за редовните автобусни линии „М-БУС” ООД, имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените билети, при следните условия: 
2.2. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ 90 /деветдесет/ процента от платената за билета сума.
2.3. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ 80 /осемдесет/ процента от платената за билета сума.
2.3.1. ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ ДВУПОСОЧНИ /ОТИВАНЕ-ВРЪЩАНЕ/ БИЛЕТИ 
2.3.2. Потребителят /пътник/ има право, да декларира отказ от пътуване и да върне закупения билет двупосочен билет в цялост, при следните условия: 
– в срок от не по-малък от 24 часа, преди часа на тръгване по редовната автобусна линия на първото по ред пътуване /отиване/ , пътникът може да декларира отказ от пътуване за двете посоки, за които е издаден двупосочния билет. В този случай, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ платената за двупосочния билет сума, като удържа от нея сумата от 10 % от стойността на билета.

– в срок от  по-малък от 24 часа, преди часа на тръгване по редовната автобусна линия на първото по ред пътуване /отиване/ , пътникът може да декларира отказ от пътуване за двете посоки, за които е издаден двупосочния билет. В този случай, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ платената за двупосочния билет сума, като удържа от нея сумата от 20 % от стойността на билета.

2.4. При деклариран отказ от пътуване, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и/или да представи издадения от Дружеството – превозвач автобусен билет /касова бележка/ .
2.4. Декларирането на отказ от пътуване и връщане/ получаване на платени суми, се извършва лично от потребител /пътник/ само на билетните каси на Дружествата на територията на страната.
2.5. Връщане на парични суми на потребител /пътник/, които са заплатени чрез карта на пос устройство или онлайн , се извършва чрез възстановяване на паричните суми по картата, от която е извършено плащането. 

2.6  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ ОНЛАЙН БИЛЕТИ
2.6.1. Лицата закупили ОНЛАЙН  билети за редовните автобусни линии на „М-БУС” ООД, имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените ОНЛАЙН билети, при следните условия: 
2.6. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ 90 /осемдесет/ процента от платената за билета сума.
2.6.3 При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ 80 /осемдесет/ процента от платената за билета сума.

2.7. ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ ДВУПОСОЧНИ /ОТИВАНЕ-ВРЪЩАНЕ/ ОНЛАЙН БИЛЕТИ 
2.7.1. Потребителят /пътник/ има право, да декларира отказ от пътуване и да върне закупения билет двупосочен билет в цялост, при следните условия: 
– в срок от не по-малък от 24 часа, преди часа на тръгване по редовната автобусна линия на първото по ред пътуване /отиване/ , пътникът може да декларира отказ от пътуване за двете посоки, за които е издаден двупосчния билет. В този случай, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ платената за двупосочния билет сума, като удържа от нея сумата от 10 % от стойността на билета.

– в срок по-малък от 24 часа, преди часа на тръгване по редовната автобусна линия на първото по ред пътуване /отиване/ , пътникът може да декларира отказ от пътуване за двете посоки, за които е издаден двупосочния билет. В този случай, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ платената за двупосочния билет сума, като удържа от нея сумата от 20 % от стойността на билета.

2.7.2.  При деклариран отказ от пътуване, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и/или да представи издадения от Дружеството – превозвач автобусен билет /касова бележка/ .
2.7.3. Декларирането на отказ от пътуване и връщане/ получаване на платени суми, се извършва САМО И ЕДИНСТВЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ / ПО КАРТАТА, С КОЯТО Е ЗАКУПЕН БИЛЕТЪТ/.

ЦЕНИ
Цените, на билетите обявени на mbus-bg.com са в български лева с включен 20% ДДС. 

„М-БУС” ООД си запазва правото да променя цените, обявени чрез mbus-bg.com по всяко време и по свое усмотрение. В случай на промяна на цената, за покупна цена на билета е в сила цената към момента на заплащане  от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством установената за това форма за mbus-bg.com

Банкови такси d:

Тарифа  – Видове карти

% от сумата на транзакцията

1. Карти с логото на Борика и Maestro (издадени от български банки)

0,7%

2. Карти с логото на MasterCard и Visa

2,5%

Общи условия и правила за превоз на багаж.

При превоза на пътници по редовните автобусни линии на “M-БУС” ООД пътниците са длъжни да спазват следните правила: 

Всеки пътник има право да превози безплатен багаж както следва: 
Ръчен багаж

  • 1 багажна единица – до 5 кг.

В багажните отделения на превозното средство

  • 1 една багажна единица

Допълнителен багаж, извън горепосочените и независимо от размера, се превозва само при наличие на вместимост в багажното отделение на автобуса.
Превозвача не носи отговорност за превозвани в багажните отделения на автобусите: 
изделия от благородни метали, полускъпоценни и скъпоценни камъни, преносими компютри, GSM апарати, всякаква видео, аудио и фото техника, оптически уреди и/или части и елементи за тях, парични средства, ценни книжа, документи,  пътнически чекове, кредитни и дебитни карти.

*при констатиране на съмнителни багажи превозвача може да откаже превозването им, както да уведоми органите на МВР за предприемане на действия по компетентност.

При превоза на багаж в багажното отделение на автобуса, превозвачът носи отговорност само за наличието на единиците багаж, но не гарантира съхранението на неговата цялост и външен вид.   Превозвачът не носи отговорност за незначителното или повърхностно нараняване на багажа, в частност за счупени колела или дръжки, загубени колани за връзване или частични повреди, такива като прорези, драскотини, огъвания или петна, които може да се появят при нормалната експлоатация на багажният отсек по време на пътуването.

    *за съхранението на ръчния багаж отговорност носи самият пътник.

При предаване на багаж за багажното отделение, пътника е длъжен да изиска багажна разписка от водача и/или кондуктора (екипа на автобуса), като е нужно да я съхрани до своето напускане на автобуса.

Предавайки багажа си, пътникът трябва да има предвид, че достъпът до личните вещи в багажното отделение по време на превоза и до неговото приключване е невъзможен. Т.е. пътника е длъжен да провери, дали всички нужни и важни за него вещи са част от ръчният му багаж.

     *за приключване на превоза се има предвид, дестинация до която пътува съответният пътник.

Връщането на багаж се извършва при представяне от пътника на съответната багажна разписка /лепенка/, която пътника е длъжен да изиска при предаването на багажа си.

Връщане на багаж без багажна разписка /в случай, че пътникът е изгубил своята част от багажната разписка/, Превозвачът не е длъжен да предаде багажа, освен ако са налице доказателства за това, че багажът е собственост на пътника.

За съхранението на ръчния багаж и запазване на неговата цялост по време на пътуването и  по време на спиранията по междинни спирки, почивки, граници(за международни превози), отговаря лично пътникът.  

ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦА НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ 

Уважаеми пътници, с цел спазване на приложимите изисквания за безопастност, установени от международното право, правото на Съюза или националното право, и с цел спазване на изскванията за защита на Вашето здраве и безопастност, установени от компетентните органи, Ви молим преди закупуване на билет/и за  превоз на лица с увреждания или с намалена подвижност, да се свържете с нас на телефон 056/84-60-81 за получаване на информация във връзка с  безопастността  или осъществимостта на превоза. 

ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ

В автобуси на “M-БУС” ООД се допускат и пътуват безплатно само кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и заверена карта, удостоверяваща статута му.

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ и НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.