Групови пътувания

СЛУЧАЙНИ ПРЕВОЗИ:

“М-БУС” извършва случайни ( туристически) превози по заявка от клиенти или от туроператорски фирми в страната и чужбина. Пътуванията се извършват с отговарящи на всички изисквания 20 и 50 местни туристически автобуси. За целта клиентите предварително задават : дестинация за пътуване, брой пътуващи и нощувки( ако пътуването ще е повече от един ден). Цената се определя индивидуално за всеки клиент , според : капацитета на автобуса( малък,среден или голям),  разстоянието по маршрута , до който ще се пътува( с всички междинни точки) , командировъчните разходи на водача( или водачите) , както и допълнителни магистрални,гранични и паркинг такси( само за превози в чужбина).

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗИ:

Дружеството извършва специализирани превози на служители на големи клиенти като : Министерство на отбраната, Общини и др.

От началото на 2019г., М-БУС създаде специална програма и вече предлага специализиран транспорт на преференциални цени. По този начин данъчни облекчения могат да ползват предприятията, които делегират транспорта на работници на външна транспортна фирма, спестявайки средства, защото могат да ползват ДДС кредит на цялата стойност на превоза, както и облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Програмата за специализиран транспорт е подходяща за фирми в Северната промишлена зона и други отдалечени  точки на Бургас. Отделно – предприятията, които са  в близост едно до друго, могат да се комбинират и да си поделят разходите за превоз, което още повече ще намали разходите им.