Коледно-новогодишни разписания

1. Бургас - Каблешково - Сл.бряг – на 24,25,26,27 и 28 декември

от Бургас :  7:10, 9:50, 12:30, 15:10, 17:50

от Сл.бряг :   8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10

 

Бургас - Каблешково - Сл.бряг - на 29,30 декември

от Бургас :  6:20, 7:50, 9:10, 9:50, 11:50, 12:30, 14:30, 15:10, 17:10, 17:50, 19:50*

от Сл.бряг : 7:50, 8:30, 10:30, 11:10, 13:10, 13:50, 15:50, 16:30, 18:30, 19:10

*- изпълнява се до Каблешково


Бургас - Каблешково - Сл.бряг - на 31 декември

от Бургас :  6:20, 7:50, 9:10, 9:50, 11:50, 12:30, 14:30, 15:10, 17:10, 17:50;

от Сл.бряг : 7:50, 8:30, 10:30, 11:10, 13:10, 13:50, 15:50, 16:30, 18:30, 19:10;

 

Бургас - Каблешково - Сл.бряг – на 01.01.2022 г.

от Бургас :   9:50, 12:30, 15:10, 17:50;

от Сл.бряг : 11:10, 13:50, 16:30, 19:10;


2. Бургас - Равда - Сл.бряг - на 24,25,26,27 и 28 декември

от Бургас :    6:10, 8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 17:30;

от Сл.бряг :  7:30, 10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 18:50;

 

Бургас - Равда - Сл.бряг - на 29, 30 декември

от Бургас : 6:10, 6:50, 8:50, 09:30, 11:30, 12:10, 14:10, 14:50, 16:50, 17:30, 19:30;

от Сл.бряг :7:30, 8:10, 10:10, 10:50, 12:50, 13:30, 15:30, 16:10, 18:10, 18:50, 21:00;


Бургас - Равда - Сл.бряг - на 31 декември

от Бургас : 6:10, 6:50, 8:50, 09:30, 11:30, 12:10, 14:10, 14:50, 16:50, 17:30;

от Сл.бряг :7:30, 8:10, 10:10, 10:50, 12:50, 13:30, 15:30, 16:10, 18:10, 18:50; 


Бургас - Равда - Сл.бряг - на 01.01.2022 г.

от Бургас : 11:30, 14:10, 16:50

от Сл.бряг : 12:50, 15:30, 18:10

 

3. Бургас – Русокастро-Желязово - на 29,30 и 31 декември

от Бургас –     15:30
от Желязово – 16:30


от Бургас –       7:00, 11:00, 13:30
от Русокастро – 8:00 ,12:00, 14:30

 

4. Бургас – Карнобат(през Равнец) - на 24,25,26,27 и 28 декември
от Бургас –     8:30, 16:00
от Карнобат – 11:00 ; 18:00


Бургас – Карнобат(през Равнец) - на 29 и 30 декември

от Бургас –    7:00, 11:00, 16:00

от Карнобат – 8:30, 13:00, 18:00


Бургас – Карнобат(през Равнец) - на 31 декември
от Бургас –     7:00, 11:00, 16:00
от Карнобат – 8:30, 13:00


Бургас – Равнец - Карнобат - на 01.01.2022 г.
от Бургас –    16:00
от Карнобат – 18:00


5.Бургас - Камено - на 24,25,26,27 и 28 декември
от Бургас –  7:30, 9:30, 15:30, 19:30
от Камено – 6:30, 8:30, 12:30, 17:30


Бургас - Камено - на 29 и 30  декември
от Бургас –  7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15
от Камено – 6:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30

Бургас - Камено - на 31 декември
от Бургас –  7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30;
от Камено – 6:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30;

 

Бургас - Камено - на 01.01.2022 г.

от Бургас – 13:30, 17:30, 19:30
от Камено – 10:30, 16:30, 18:30

 

Бургас –Карнобат – на 24,25,26,27,28 декември


от Бургас – 8:45, 12:45, 15:45, 17:30
от Карнобат – 8:00, 11:45, 15:45, 17:30

Бургас –Карнобат – на 29,30 и 31 декември
от Бургас – 7:00, 8:45, 10:45, 12:45, 13:45, 15:45, 17:30, 18:30
от Карнобат – 7:00, 8:00, 9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 16:45, 17:30


Бургас - Карнобат - 1 Януари 2022 г.
от Бургас –    8:45, 12:45, 15:45, 17:30
от Карнобат – 9:45, 11:45, 15:45, 17:30

 

7. Бургас – Айтос - на 24,25 и 26 декември

от Бургас – 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 13:30,14:30, 16:30, 19:30
от Айтос – 6:30, 8:30, 9:30, 11:30, 13:30,14:30, 17:30,18:30


Бургас – Айтос - на 27,28 29,30 и 31 декември 

от Бургас – 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30,13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30
от Айтос – 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30,18:30, 19:30

Бургас – Айтос - 1 Януари 2022 г.
от Бургас – 10:30, 11:30, 12:30,13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30
от Айтос – 10:30, 11:30, 12:30,13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

 

За периода 24.12-31.12.2021 г. ще бъдат валидни досега действащите
разписания по следните направления:
- Варна
- Малко Търново
- Приморско/Царево


На 01.01.2022 г. курсовете по гореизброените направления придобиват следния
вид:


Бургас – Варна 
от Бургас –10:00, 12:00
от Варна – 15:00, 17:00


Бургас – М.Търново 
от Бургас –       14:00
от М.Търново – 16:30


Бургас - Приморско/Царево
от Бургас – 12:30 , 14:45
от Царево – 15:30 , 17:00


Бургас – В.Търново - не се изпълнява на 1 януари 2022 г.


Времето
в
Бургас

5 °C

Частична облачност

вятър 19 км/ч

2022-01-22 -1 | 3 °C
2022-01-23 -2 | 2 °C
2022-01-24 -3 | 0 °C
2022-01-25 -4 | 2 °C

Температура на водата

13 °C