Коледно и Новогодишно разписание

За периода 21.12.2019 г.-01.01.2020 г. автобусните линии ще се обслужват с разписания както следва :

 

 1. Бургас - Каблешково - Сл.бряг – на  21,22,24,25,26,28 и 29 декември

 

от Бургас –  7:10, 9:50, 12:30, 15:10, 17:50

от Сл.бряг – 8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10

 

Бургас -  Каблешково - Сл.бряг - на 23, 27, 30  декември

от Бургас –  6:20, 7:10, 9:10, 9:50, 11:50, 12:30, 14:30, 15:10, 17:10*, 17:50; 19:50

от Сл.бряг – 7:50, 8:30, 10:30, 11:10, 13:10, 13:50, 15:50, 16:30, 18:30*, 19:10; 21:20

 

*- обединен курс през Равда

 

Бургас -  Каблешково - Сл.бряг - на 31  декември

от Бургас –  6:20, 7:10, 9:10, 9:50, 11:50, 12:30, 14:30, 15:10, 17:10*, 17:50;

от Сл.бряг – 7:50, 8:30, 10:30, 11:10, 13:10, 13:50, 15:50, 16:30, 18:30*, 19:10;

 

Бургас –Каблешково- Сл.бряг - на 01.01.2020 г.

 

от Бургас – 9:50, 12:30, 15:10, 17:50

от Сл.бряг – 11:10, 13:50, 16:30, 19:10

 

 1. Бургас - Равда - Сл.бряг  - на 21,22,24,25,26,28,29 декември

 

от Бургас  -  6:10, 8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30

от Сл.бряг – 7:30, 10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 21:20

 

Бургас -  Равда - Сл.бряг  - на 23, 27, 30 и 31  декември

 

от Бургас  -  6:10, 6:50, 8:50, 9:30, 11:30, 12:10, 14:10, 14:50, 17:30;

от Сл.бряг – 7:30, 8:10, 10:10, 10:50, 12:50, 13:30, 15:30, 16:10, 18:50;

 

Бургас -  Равда - Сл.бряг  - на 01.01.2020 г.

от Бургас  -  11:30, 14:10, 16:50, 19:30

от Сл.бряг – 12:50, 15:30, 18:10, 21:00

 

Бургас – Русокастро-Желязово - на 21,22,24,25,26,28,29 декември

от Бургас –           7:00, 16:00;  

от Желязово –      8:00, 18:00;   

 

от Бургас –          11:00

от Русокастро –    12:00

 

На 23, 27 и 30 декември с разписание за делнични дни.

 

Бургас – Русокастро-Желязово  - на 31 декември

от Бургас –           7:00, 15:30;  

от Желязово –      8:00, 16:30;   

 

от Бургас –          11:00, 13:30, 17:30

от Русокастро –    6:00, 12:00, 14:30, 18:15

 

Бургас – Русокастро-Желязово  - на 01.01.2020 г.

от Бургас –           11:00; 16:00*    * - до Желязово

от Русокастро –    12:00 ; 17:00*     * - от Желязово

 

 1. Бургас - Зидарово - Габър   на 21,22,24,25,26,28,29 декември

от Бургас –     11:00,15:55,18:30

от Габър –      7:40,12:00;17:40

 

Бургас -  Зидарово - Габър   на 23,27 и 30 декември

от Бургас –                   6:30, 11:00,15:55,19:40

от Зидарово/Габър –      5:15, 7:40,12:00;17:40

 

Бургас -  Зидарово - Габър   на 31 декември

от Бургас –                   6:30, 11:00,15:55

от Зидарово/Габър –      5:15, 7:40,12:00

 

Бургас – Зидарово-  Габър  - на 01.01.2020 г.

от Бургас –     11:00,15:55,18:30

от Габър –      12:00;17:40

 

 1. Бургас – Карнобат(през Равнец) - на 21,22,24,25,26,28,29 декември

от Бургас –     8:30, 16:00

от Карнобат – 11:00 ; 18:00

 

Бургас – Карнобат(през Равнец) - на 23,27 и 30 декември

от Бургас –     7:00, 11:00, 16:00

от Карнобат – 8:30, 13:00 ; 18:00

 

Бургас – Карнобат(през Равнец) - на 31 декември

от Бургас –     8:30, 16:00

от Карнобат – 11:00,

 

Бургас – Равнец - Карнобат - на 01.01.2020 г.

 

от Бургас –     11:00,16:00

от Карнобат – 13:00 ;18:00

 1. Бургас - Камено - на 21,22,24,25,26,28,29 декември

 

 от Бургас –     7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15

от Камено –    6:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30

 

Бургас - Камено - на 23,27 и 30 декември

 

от Бургас –     7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 14:00, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15

от Камено –    6:30, 7:00, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30

 

Бургас - Камено - на 31 декември

 

от Бургас –     7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 14:00, 15:30, 17:30, 19:30

от Камено –    6:30, 7:00, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30

 

Бургас - Камено - на 01.01.2020 г.

 

от Бургас –     11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15

от Камено –    10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30

 

През почивните дни – 21,22,24,25,26,28 и 29  декември,  

с нормално разписание ще бъдат изпълнявани направленията от Бургас до:

 

 • Айтос
 • Сливен
 • Ямбол
 • В.Търново
 • Варна
 • Горица
 • Малко Търново
 • Приморско
 • Китен
 • Царево

 

На тези дати - 21,22,24,25,26,28 и 29  декември с разписание за празнични и почивни ще бъде обслужвани направленията :

 

Бургас – Айтос -Карнобат

 

На 1 Януари 2020 г., ще се обслужват часове на тръгване, както следва:

 

 1. Бургас - Карнобат

 

от Бургас –     9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:30, 18:30 

от Карнобат – 9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:30, 18:30

 

 1. Бургас – Айтос

              от Бургас – 10:30,11:30,12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,19:30

                   от Айтос –  10:30,11:30,12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,19:30

 

 Бургас – Варна

               от Бургас – 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

 

                от Варна – 13:00, 15:00, 16:00, 18:00

 

 1. Бургас – М.Търново

                от Бургас –       14:00, 16:30

                от М.Търново – 14:00, 16:30

             

 1. Бургас – Приморско -

             от Бургас – 12:30

             от Приморско – 15:00

 

 1. Бургас - Китен

          от Бургас – 16:00

          от Китен – 17:10

 

 1. Бургас - Царево

          от Бургас – 12:00;14:45

          от Царево –15:30;17:00

 

 1. Бургас – Сливен

              от Бургас –  10:30;

              от Сливен – 14:30;

 

 1. Бургас – Ямбол

              от Бургас – 11:00

               от Ямбол – 16:00

 

 1. Бургас – В.Търново - на 1 януари 2020 г.  не се изпълнява

  11. Бургас – Горица – на 1 януари 2020 г. не се изпълнява


Времето
в
Бургас

12 °C

Ясно

вятър 6 км/ч

2021-10-29 9 | 15 °C
2021-10-30 11 | 15 °C
2021-10-31 12 | 15 °C
2021-11-01 11 | 17 °C

Температура на водата

13 °C