ѕ–≈¬ќ« Ќј ѕЏ“Ќ»÷» » Ѕј√ј∆


ѕ–≈¬ќ« Ќј ѕЏ“Ќ»÷» » Ѕј√ј∆†

ѕри превоза на пътнци по редовните автобусни линии на†"ћ-Ѕ”—" ќќƒ,†пътниците са длъжни да спазват следните правила:†
¬секи пътник има право да превози безплатен багаж както следва:†
–ъчен багаж Ц
1 багажна единица Ц до 5 kг. с размери- до 55 x 40 x 23 см.†
¬ багажните отделени€ на превозното средство
1 една багажна единица
за вс€ка багажна единица натоварена в багажните отделени€ на превозното средство, пътника получава багажна разписка, съгласно разредбите на чл. 39 от «ј ќЌ «ј ј¬“ќћќЅ»ЋЌ»“≈ ѕ–≈¬ќ«».
Ќе се допуска превоз на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, който не пътува в автобуса.


Ќе се разрешава постав€не и пренас€не в багажните единици, превозвани в багажните отделени€ на автобусите:†
- на издели€ от благородни метали, полускъпоценни и скъпоценни камъни, преносими компютри, компютърни конфигурации, GSM апарати, вс€каква видео, аудио и фото техника, оптически уреди и/или части и елементи за т€х, предмети с нумизматична и художествена стойност, парични средства, ценни книжа, документи,††пътнически чекове, кредитни и дебитни карти.
¬ случай на ц€лостната или частичната липса или повреда на багаж, съдържащ предмети описани в предходното изречене ,"ћ-Ѕ”—" ќќƒ, не нос€т отговорност и н€ма да възстнов€ват т€хната стойност , при евентуално изплащан円на обезщетение.
јбсолютно се забран€ва :†
постав€не и пренас€не в багажните единици, превозвани в багажните отделени€ на автобусите на:†
- огнестрелни оръжи€ и боеприпаси / притежаваните от гражданите огнестрелни оръжи€ и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, се превозват като ръчен багаж при спазване на разпоредбите на действуващата нормативна уредба./†
- експлозиви и запалителни вещества и устройства
- капсул-детонатори,
- детонатори и фитили,
- мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери,
- фойерверки и други пиротехнически средства,
- димни бомби и патрони,
- динамит, барут и пластични взривни вещества
- лесно запалими химически вещества.¬ремето
в
Ѕургас

13 ∞C

ясно

в€тър 11 км/ч

2021-10-29 9 | 15 ∞C
2021-10-30 11 | 15 ∞C
2021-10-31 12 | 15 ∞C
2021-11-01 11 | 17 ∞C

“емпература на водата

13 ∞C