¬Џ«—“јЌќ¬я¬јЌ≈ Ќј «јѕЋј“≈Ќ» —”ћ»

2.ќ“ ј« ќ“ ѕЏ“”¬јЌ≈, ¬Џ«—“јЌќ¬я¬јЌ≈ Ќј «јѕЋј“≈Ќ» —”ћ» «ј «ј ”ѕ≈Ќ» Ѕ»Ћ≈“»
2.1.Ћицата закупили билети за редовните автобусни линии на "ћ-Ѕ”—" ќќƒ†имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените билети, при следните услови€:†
2.2. ѕри деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна лини€, за ко€то е закупен билета, превозвача връща на потребител€ /пътник/ платената за билета сума, като удържа от не€ 10% /десет процента/ от стойността на билета.
2.3. ѕри деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна лини€, за ко€то е закупен билета, ƒружеството Цпревозвач връща на потребител€ /пътник/ 70% /седемдесет/ процента от платената за билета сума.
2.4. ѕри деклариран отказ от пътуване, потребител€ тр€бва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и/или да представи издадени€ от ƒружеството Ц превозвач автобусен билет /касова бележка/ .
2.4. ƒекларирането на отказ от пътуване и връщане/ получаване на платени суми, се извършва лично от потребител /пътник/ само на билетните каси на ƒружествата на територи€та на страната.
2.5 ѕри необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакци€ по картата, с ко€то е извършено плащането.
2.6 —лед заминаване на автобуса суми не се възстанов€ват.¬ремето
в
Ѕургас

13 ∞C

ясно

в€тър 11 км/ч

2021-10-29 9 | 15 ∞C
2021-10-30 11 | 15 ∞C
2021-10-31 12 | 15 ∞C
2021-11-01 11 | 17 ∞C

“емпература на водата

13 ∞C