ќЌЋј…Ќ ѕќ ”ѕ ј Ќј ј¬“ќЅ”—≈Ќ Ѕ»Ћ≈“

 ъм момента можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от автоматизираната система за продажба на автобусни билети само по начин и чрез предвидените за това форми в mbus-bg.com. следните стъпки:

 • »зберете двупосочен билет в случай, че желаете да закупите билет за отиване и връщане, пропуснете тази стъпка при еднопосочен билет;†
 • »зберете дата на тръгване;
 • »зберете дата на връщане в случай, че сте посочили двупосочен билет в т.1;†
 • »зберете началната точка на своето пътуване (ќт);†
 • »зчакайте н€колко секунди, за да се по€ви надпис†
 • »зберете направление-, след което посочете крайна точка за своето пътуване от падащото меню под текст («а);†
 • Ќатиснете бутон ¬»∆ –ј«ѕ»—јЌ»≈“ќ
 • »зберете вид на билета еднопосочен / двупосоченнатиснете бутон ¬»∆ –ј«ѕ»—јЌ»≈“ќ.†
 • »зчакайте н€колко секунди и ще видите всички заминаващи автобуси в желаните от вас дати. ѕри двупосочен билет след като сте избрали възможен час на тръгване, изберете и час на връщане на желаната от ¬ас дата.†
 • Ќатиснете бутон "купи билет" за избрани€т от вас курс.†
 • ¬ отворени€ нов прозорец, ще видите детайлна информаци€ за курса и цените на билетите.†
 • —ега можете да изберете места за своето пътуване. Ќатиснете бутон »«Ѕ≈–» ћ≈—“ј.†
 • »зберете ¬ашето м€сто в автобуса, оцветените в зелено места със съответните номера са свободни.†
 • —лед като направите ¬аши€ избор, избраното от ¬ас м€сто се оцвет€ва в червен цв€т. —лед като приключите с избора на места, натиснете бутон √ќ“ќ¬ќ. —ега виждате информаци€ за избраните места и вида на вашите билети.†
 • »зберете вид на билета в случай, че закупувате билет за дете или с карта. ¬ съответните полета задължително въведете »ме и ‘амили€, телефон за връзка и и E-mail. —ледваща стъпка е заплащане на автобусни€ билет.†
 • Ќатиснете бутон ДѕлащанеУ. ќтвар€ се платежна страница на обслужващата ни банка (ќЅЅ), където въвеждате данните на вашата карта. ѕриемаме плащане със следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.†

јко сте регистрирани в схемите за автентикаци€ Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отвар€ автентикационна страница на вашата банка »здател, където въвеждате паролата си за автентикаци€. ћол€, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикаци€ Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

ѕри успешна трансакци€ (получена авторизаци€), на екран се визуализира трансакционна бележка, ко€то разпечатвате или запазвате.

ћол€ запишете предоставената ви информаци€, за да € покажете при нужда и в случай, че не получите или загубите съобщението, което "ћ-Ѕ”—" ќќƒ†ще ви изпрати. "ћ-Ѕ”—" ќќƒ†чрез mbus-bg.com ще ¬и уведоми за потвърждавaне на извършеното от ¬ас плащане на закупени€ автобусен билет, чрез съобщение на указани€ от ¬ас E-mail.

 артовите данни се пренас€т чрез платежен сървър на банката. "ћ-Ѕ”—" ќќƒ†н€ма достъп до ¬ашите картови данни! ¬ случай, когато потребител€ / пътника не представи надлежен документ или се установи нарушение в подадената от него информаци€, потребител€ / пътника/ се задължава да доплати сумата за билета или да се откаже от правото си да извърши своето пътуване, като парите за билета н€ма да му бъдат възстановени. ѕосочването на непълни или неверни данни в указаните форми може да направи покупката на автобусен билет невалидна. ¬ тези случаи "ћ-Ѕ”—" ќќƒ†не носи отговорност за осъществ€ванто на покупката на автобусен билет и изълнение на превоза.


¬ремето
в
Ѕургас

3 ∞C

„астична облачност

в€тър 15 км/ч

2022-01-22 -1 | 3 ∞C
2022-01-23 -2 | 2 ∞C
2022-01-24 -3 | 0 ∞C
2022-01-25 -4 | 2 ∞C

“емпература на водата

13 ∞C